English Page

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο της Έκθεσης  &  του Συνεδρίου

 

Γυναίκες του Τύπου – Ο Τύπος των γυναικών

Εκδότριες και γυναικεία περιοδικά στον οθωμανικό χώρο

Σπίτι Πολιτισμού, Ρέθυμνο, 9-11 Νοεμβρίου 2018

Η Έκθεση και το Συνέδριο Γυναίκες του Τύπου – Ο Τύπος των γυναικών, που οργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημόσια Ιστορία» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και υπό την Αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, έχει ως αντικείμενο τη γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο και πιο συγκεκριμένα, από το 1845, χρονολογία έκδοσης του πρώτου γυναικείου εντύπου στον οθωμανικό (αλλά και ελληνόφωνο) χώρο, έως το 1923, χρονολογία οριστικής διάλυσης της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αφορά τόσο στα έντυπα που παράγονται και στη λειτουργία τους στο δημόσιο χώρο όσο και στις γυναίκες ως εκδότριες, αρθρογράφους, συντελεστές των εκδόσεων και ως αναγνωστικό κοινό. 

Ο οθωμανικός γυναικείος Τύπος έχει προσεγγιστεί – όπως και στην διεθνή ιστοριογραφία – ως πεδίο συγκρότησης και ανασυγκρότησης των γυναικείων συλλογικών ταυτοτήτων∙ ως βήμα διαλόγου για το «γυναικείο ζήτημα» και εγχείρημα δημόσιας παρέμβασης∙ ως χώρος άσκησης στη γραφή και φιλόξενης υποδοχής των γυναικείων λογοτεχνικών εγχειρημάτων, και – σε μικρότερο βαθμό – ως χώρος δημιουργίας και ανάπτυξης δικτύων επικοινωνίας και δύναμης, πρόσληψης και επεξεργασίας νέων (αστικών) μοντέλων ζωής, δια-εθνικής επικοινωνίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ οι γυναίκες ως εκδότριες ή/και συντελεστές των εκδόσεων, έχουν μείνει στο περιθώριο της έρευνας. 

Οι έρευνες στα πεδία/θεματικές αυτές μελετούν, στη μέγιστη πλειονότητά τους, «ξεχωριστά» το εκδοτικό φαινόμενο της κάθε εθνο-θρησκευτικής κοινότητας, ενώ έχουν καταθέσει τα σημαντικά τους πορίσματα κυρίως στις εθνικές γλώσσες των αντίστοιχων με τις εθνο-θρησκευτικές κοινότητες κρατών που προέκυψαν με την κατάρρευση της οθωμανικής αυτοκρατορίας, στοιχεία που συνιστούν αξιοσημείωτους περιορισμούς στην προώθηση της έρευνας και στη συνολική και «ολιστική» προσέγγιση του εν λόγω ιστορικού φαινομένου.

Οι δυο εκδηλώσεις, Έκθεση και Συνέδριο, λειτουργούν παραπληρωματικά ως προς το περιεχόμενό τους και τις επιδιώξεις της πρωτοβουλίας αυτής. Η πρώτη οπτικοποιεί τα πορίσματα της έως τώρα έρευνας αναφορικά με τα έντυπα που παράγονται στο πλαίσιο μίας κοινότητας του οθωμανικού χώρου και στοχεύει στην κοινοποίησή τους στο ευρύτερο κοινό, κινούμενη στο πεδίο της δημόσιας ιστορίας, και η δεύτερη επιδιώκει τον επιστημονικό διάλογο με στόχο την εμβάθυνση, διεύρυνση και προέκταση της έρευνας συνολικά για τη γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα στον οθωμανικό χώρο.

Η Έκθεση, πιο συγκεκριμένα, αφορά στον γυναικείο Τύπο που εκδόθηκε στον οθωμανικό χώρο στο πλαίσιο της ορθόδοξης κοινότητας, (παρουσιάζονται τα έντυπα και οι εκδότριες της ελληνορθόδοξης κοινότητας και ένα μέρος των εντύπων της βουλγαρικής), ενώ το Συνέδριο  στον οθωμανικό γυναικείο Τύπο όλων των εθνο-θρησκευτικών κοινοτήτων. Στόχος του Συνεδρίου είναι να λειτουργήσει ως ένα forum επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ των ερευνητριών και ερευνητών που έχουν ασχοληθεί με το εν λόγω πεδίο: κατάθεσης των πορισμάτων της έως τώρα έρευνας, ανάδειξης των αντιστοιχιών και αναντιστοιχιών στην εξέλιξη του φαινομένου, των ερευνητικών κενών, των συνεχειών, ασυνεχειών και περιορισμών, αλλά και παρουσίασης των νέων κατευθύνσεων της έρευνας στο πεδίο.

Οι δύο εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα παράλληλα στο Σπίτι Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνου και οργανώνονται με την οικονομική υποστήριξη του Πανεπιστημίου  Κρήτης και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, που έχουν την ευθύνη της οργάνωσης, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, υπό την αιγίδα της οποίας οργανώνονται, και την ευγενική χορηγία των: Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.), Antonis Avdelas Chief Sales & Marketing Officer, SANI RESORT – IKOS RESORTS Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.), Ευρωπαϊκή Πίστη (Α.Ε.Γ.Α).