Καλώς ήρθατε

Καλωσήρθατε στον ιστότοπο της επιστημονικής Ημερίδας:

Κυψέλη: Ψηφιακή ερευνητική βάση δεδομένων

Ο γυναικείος Τύπος στον οθωμανικό χώρο (1845- 1922)

 Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015, Αίθουσα Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, Ρέθυμνο

 

Αντικείμενο της Ημερίδας αποτελεί η παρουσίαση του γυναικείου Τύπου ως ιστορικής πηγής για τη μελέτη της ιστορίας των γυναικών και του φύλου, και της ιστορίας του Τύπου. Στο πλαίσιο της συνάντησης αυτής θα παρουσιαστεί η βάση γυναικείων εντύπων Κυψέλη, η οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική» του Τμήματος Φ.Κ.Σ., κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, καθώς και τα πρώτα ερευνητικά αποτελέσματα από τη μελέτη των γυναικείων περιοδικών που έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτήν.

Επιδίωξη της συνάντησης είναι η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ ερευνητριών της ιστορίας του φύλου και της γυναικείας γραφής και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για τη γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα, και κουλτούρα, στην ιστορική τους εξέλιξη, ως ερευνητικού πεδίου για την κατανόηση της ιστορίας του χρόνου και τόπου, που η δραστηριότητα αυτή εκδηλώνεται, και ειδικότερα της ιστορίας των γυναικών και του φύλου. Εστιάζοντας στον ελληνικό γυναικείο τύπο της Οθωμανικής επικράτειας, κατά τον 19ο αιώνα και έως τις αρχές του 20ού, επιδιώκεται να  αναδειχθούν ζητήματα, όπως η πυκνότητα και το είδος της εκδοτικής δραστηριότητας, η επικοινωνία των εντύπων των διαφορετικών εθνικοθρησκευτικών κοινοτήτων, το είδος του γυναικείου λόγου που αρθρώνεται, οι θεματικές στις οποίες εστιάζει, η διαπραγμάτευση των «γυναικείων» θεμάτων και χειραφετικών αιτημάτων,  και θέματα μεθοδολογικών και θεωρητικών προσεγγίσεων. Η οπτικοποίηση των πηγών και η δημιουργία διαδικτυακών βάσεων δεδομένων αποτελεί ένα άλλο ζήτημα συζήτησης και προβληματισμού, αναφορικά με τη συμβολή τους αλλά και τους περιορισμούς τους στην προώθηση της ιστορικής έρευνας.

 

Η ημερίδα οργανώνεται από

το ΠΜΣ «Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική» και το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών.