Scientific Committee

 BOUZAKIS SIFIS (University of Patras)

CHARALAMPOUS F. DIMITRIS (Aristotle University of Thessaloniki)

FOURNARAKI ELENI  (University of Crete)

FRAGKOUDAKI ANNA (University of Athens)

KARAMANOLAKIS VAGGELIS (University of Athens)

KIMOURTZIS PANAGIOTIS (University of the Aegean)

KOULOURI CHRISTINA (Panteion University)

KYPRIANOS Pantelis (University of Patras)

MAVROSKOUFIS DIMITRIS (Aristotle University of Thessaloniki)

NOUTSOS CHARALAMPOS (University of Ioannina)

VOURI SOFIA (University of Ioannina)

ZIOGOU-KARASTERGIOU SIDIROULA (Aristotle University of Thessaloniki)