Κατάλογος Εκθεμάτων

Γυναικεία έντυπα στην Ελληνορθόδοξη κοινότητα

Κυψέλη 1845
(Παλάζη Μαριάνθη, Υποψήφια Διδάκτωρ)

Ευρυδίκη 1870
(Δαλακούρα Κατερίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Η Βασίλισσα του Συρμού/La Reine de la Mode/Moda Melikesi 1882[;]
(Πασπαράκη Βασιλική, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια)

Ημερολόγιον των Κυριών 1888-1889
(Παϊτάκη Μαρία, Μεταπτυχιακή ερευνήτρια)

Maarifet 1898[;]
(Πασπαράκη Βασιλική, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια)

Βοσπορίς 1899-1906
(Αναγνωστοπούλου Χρυσούλα, Διδάκτωρ)

Ημερολόγιον Αι Αναμνήσεις 1899-1922
(Αναγνωστοπούλου Χρυσούλα, Διδάκτωρ)

Σπινθήρ 1902
(Σύρρος Σωτήρης, Μεταπτυχιακός φοιτητής)

Ημερολόγιον του Αιγαίου 1905-1906
(Καριώτογλου Κατερίνα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια)

Μικρασιατικόν Ημερολόγιον 1907-1919
(Καριώτογλου Κατερίνα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια)

Εφημερίς των Κυριών 1909-1911
 (Γιασαφάκη Χαριτωμένη, Μεταπτυχιακή ερευνήτρια)

Λεύκωμα Η Ήπειρος 1910-1912
(Παϊτάκη Μαρία, Μεταπτυχιακή ερευνήτρια, Παπαδοπούλου Υπακοή, Μεταπτυχιακή ερευνήτρια)

Ημερολόγιον της Εφημερίδος των Κυριών Η Λέσβος 1912
(Παπαδοπούλου Υπακοή, Μεταπτυχιακή ερευνήτρια)

Βουλγαρικά γυναικεία έντυπα
 (έως τη δημιουργία ανεξάρτητου βουλγαρικού κράτους, 1908)

Ruzhitsa ili red knizhki za zhenite [Ρουζίτσα ή Σειρά Φυλλαδίων για Γυναίκες] 1871
(Mitkova Valentina, Επίκουρη Καθηγήτρια)

Zhenskii Sviat [Ο Κόσμος των Γυναικών] & [Παράρτημα] Domakinia [Οικοδέσποινα] 1893-1898
(Daskalova Krassimira, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Moda i domakinstvo [Μόδα και Οικοκυρική] 1897-1906
(Mitkova Valentina, Επίκουρη Καθηγήτρια)

Zhenski glas [Φωνή των Γυναικών] 1899-1944
(Mitkova Valentina, Επίκουρη Καθηγήτρια)

Οι εκδότριες/τες των εντύπων

Ευφροσύνη Σαμαρτζίδου (1821-1877)
Εκδότρια του περιοδικού Κυψέλη 1845.
(Παλάζη Μαριάνθη, Υποψήφια Διδάκτωρ)

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου (1867-1906)
Συνεκδότρια του περιοδικού Ημερολόγιον των Κυριών 1888-1889
(Παϊτάκη Μαρία, Μεταπτυχιακή ερευνήτρια)

Χαρίκλεια Κορακίδου (χ.χ.)
Συνεκδότρια του περιοδικού Ημερολόγιον των Κυριών 1888-1889
(Παϊτάκη Μαρία, Μεταπτυχιακή ερευνήτρια)

Θεοδοσία Σωφρονιάδου (χ.χ.)
Εκδότρια του περιοδικού Maarifet 1898[;]
(Πασπαράκη Βασιλική, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια)

Κορνηλία Πρεβεζιώτου (1878-1964)
Εκδότρια των περιοδικών Βοσπορίς 1899-1906 & Ημερολόγιον Αι Αναμνήσεις 1899-1922
(Αναγνωστοπούλου Χρυσούλα, Διδάκτωρ)

Αρτεμισία Λανδράκη (1884-1956)
Εκδότρια του περιοδικού Σπινθήρ 1902
(Σύρρος Σωτήρης, Μεταπτυχιακός φοιτητής)

Ελένη Σβορώνου (1879-1918)
Εκδότρια των περιοδικών Ημερολόγιον του Αιγαίου 1905-1906 & Μικρασιατικόν Ημερολόγιον 1907-1919
(Καριώτογλου Κατερίνα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια)

Χαρίκλεια Μελανδινού (1867-1951)
Εκδότρια των περιοδικών Εφημερίς των Κυριών 1909-1911 & Ημερολόγιον της Εφημερίδος των Κυριών Η Λέσβος 1912
(Γιασαφάκη Χαριτωμένη, Μεταπτυχιακή ερευνήτρια, Παπαδοπούλου Υπακοή, Μεταπτυχιακή ερευνήτρια)

Petko Rachov Slaveikov (1827-1895)
Εκδότης του περιοδικού Ruzhitsa ili red knizhki za zhenite [Ρουζίτσα ή Σειρά Φυλλαδίων για Γυναίκες] 1871
(Mitkova Valentina, Επίκουρη Καθηγήτρια)

Teodora Noeva (χ.χ.) & Elena Manova (χ.χ.)
Εκδότριες του περιοδικού Zhenskii Sviat [Ο Κόσμος των Γυναικών] & [Παράρτημα] Domakinia [Οικοδέσποινα] 1893-1898 (αντίστοιχα).
(Daskalova Krassimira, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Elena Usheva (1872-1941)
Εκδότρια του περιοδικού Moda i domakinstvo [Μόδα και Οικοκυρική] 1897-1906
(Mitkova Valentina, Επίκουρη Καθηγήτρια)

Julia Malinova (1869-1953), Anna Karima (1871-1949), Zheni Bozhilova-Pateva (1878-1955), Dimitrana Ivanova (1881-1960)
Εκδότριες του περιοδικού Zhenski glas [Φωνή των Γυναικών] 1899-1944
(Mitkova Valentina, Επίκουρη Καθηγήτρια)