Θεματική

Η Έκθεση Γυναίκες του Τύπου – Ο Τύπος των γυναικών: Εκδότριες και γυναικεία περιοδικά στον οθωμανικό χώρο (1845-1923)  παρουσιάζει την γυναικεία εκδοτική δραστηριότητα στην Ορθόδοξη κοινότητα κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο και πιο συγκεκριμένα, από το 1845, χρονολογία έκδοσης του πρώτου γυναικείου εντύπου στον οθωμανικό (αλλά και ελληνόφωνο) χώρο, έως το 1923, χρονολογία οριστικής διάλυσης της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Περιλαμβάνει το σύνολο των γυναικείων εντύπων που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της ελληνορθόδοξης κοινότητας, τις εκδότριες των εντύπων αυτών (δεκατρία πόστερ εντύπων και εννέα εκδοτριών) και ενδεικτική παρουσίαση της γυναικείας εκδοτικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της βουλγάρικης κοινότητας (τέσσερα πόστερ περιοδικών και δύο για τις/τους εκδότριες/τες αυτών).

Η Έκθεση οπτικοποιώντας τα πορίσματα της έως τώρα έρευνας για την παρουσία των γυναικών στον ιδιαίτερα κρίσιμο χώρο του Τύπου και της δημοσιογραφίας στοχεύει στην κοινοποίησή τους στο κοινό και στη διάχυση της γνώσης σχετικά με την ιστορία των γυναικών και του φύλου, συμβάλλοντας έτσι στην ένταξη της τελευταίας στη δημόσια ιστορία.

Η προσπάθεια αυτή είναι αποτέλεσμα ατομικής και συλλογικής ερευνητικής εργασίας, η οποία οργανώθηκε καταρχάς στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών. Η εργασία συνεχίστηκε με ατομικές ερευνητικές μελέτες της ομάδας και συνεργασίες με ερευνητές και ερευνήτριες ξένων πανεπιστημίων, όπως με την ομάδα της Krassimira Daskalova, Καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο St. Kliment Ohridski της Σόφιας, μέρος της δουλειάς της οποίας -στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής- παρουσιάζεται στην Έκθεση.