Υπεύθυνοι Οργάνωσης

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φ.Κ.Σ., Πανεπιστήμιο Κρήτης & ΣΕΠ, ΠΜΣ Δημόσια Ιστορία, Ε.Α.Π.

ΝΙΚΟΣ ΒΑΦΕΑΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φ.Κ.Σ., Πανεπιστήμιο Κρήτης & ΣΕΠ, ΠΜΣ Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία, Ε.Α.Π.

ΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ, Καθηγητής, Τμήμα Φ.Π.Ψ., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Διευθυντής προγράμματος σπουδών, ΠΜΣ Δημόσια Ιστορία, Ε.Α.Π.