Καλωσήρθατε στον ιστότοπο του Επιστημονικού Διημέρου:

Ιστοριογραφία της Ελληνικής Εκπαίδευσης: Επανεκτιμήσεις και προοπτικές
2-3 Νοεμβρίου 2012, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο

Αφιερώνεται στη μνήμη του Αλέξη Κ. Δημαρά

Αντικείμενο του επιστημονικού αυτού Διημέρου είναι η χαρτογράφηση της πορείας της ιστοριογραφίας της ελληνικής εκπαίδευσης, που, αν και έχει αναγνωρισιμότητα πεδίου ήδη από τον 19ο αιώνα, παρουσιάζει ερευνητική ευρωστία με σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις από τη δεκαετία του 1970 και εξής. Η βιβλιογραφική παραγωγή στην τεσσαρακονταετία αυτή ανασυγκρότησε σε σημαντικό βαθμό την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα του παρελθόντος, διαμορφώνοντας παράλληλα τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του επιστημονικού πεδίου της Ιστορίας της Εκπαίδευσης μέσα από τις θεωρητικές παραδοχές και τα μεθοδολογικά παραδείγματα που κυριάρχησαν, αλλά και τις θεματικές, τον ιστορικό χρόνο και χώρο που έλκυσαν περισσότερο το ερευνητικό ενδιαφέρον.

Ερωτήματα και ζητήματα σχετικά με την ιστοριογραφική τοπογραφία (συνολική και επιμέρους κατά περίοδο και θεματική) του επιστημονικού πεδίου της ιστορίας της ελληνικής εκπαίδευσης, η κριτική διερεύνηση των σχέσεων - ή της απουσίας των - με συγγενή επιστημονικά πεδία και τις θεωρητικές και ερευνητικές κατευθύνσεις της διεθνούς ιστοριογραφίας  οδήγησαν στον προσδιορισμό του θέματος της επιστημονικής αυτής συνάντησης. Ως οργανωτική ομάδα - και εκπροσωπώντας πανεπιστημιακά Τμήματα που θεραπεύουν τον επιστημονικό αυτό κλάδο και ένα επιστημονικό σωματείο στο οποίο συμμετέχουν μέλη από τον ευρύτερο επιστημονικό χώρο της  Ιστορίας της Εκπαίδευσης - θελήσαμε να εστιάσουμε, κατά τη φάση αυτή, στη συγκρότηση της ιστοριογραφικής εικόνας του κλάδου και στην παρουσίαση της σημερινής έρευνας και διδασκαλίας της Ιστορίας της Εκπαίδευσης στα επιμέρους ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της χώρας μας. Παράλληλα, επιδίωξη της συνάντησης είναι η ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των κοινοτήτων των ιστορικών της εκπαίδευσης, των ιστορικών και των λοιπών κοινωνικών επιστημόνων, καθώς και του διαλόγου των επιστημονικών γενεών.     

Στο Διήμερο που διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Φ.Κ.Σ.) και το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης (ΕΛ.Ε.Ι.Ε.) και με την υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Φ.Κ.Σ. "Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική" και του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών του Π.Τ.Π.Ε. στο Ρέθυμνο, στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2012, καταξιωμένοι ερευνητές και ιστορικοί της νεοελληνικής εκπαίδευσης συναντιώνται και συζητούν επί της θεματολογίας του Διημέρου με νεότερους του πεδίου, εμπλουτίζοντας τον προβληματισμό με καινούργιες αναγνώσεις και υποβάλλοντας τις προηγούμενες θητεύσεις στους επιμέρους κλάδους της Ιστορίας της Εκπαίδευσης σε δοκιμασία.

Το Επιστημονικό Διήμερο οργανώνεται από

τα Τμήματα  ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ & την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

με την υποστήριξη

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Φ.Κ.Σ "Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική"  και του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών του Π.Τ.Π.Ε.