Χώρος διεξαγωγής Διημέρου

 Οι εργασίες του Διημέρου θα διεξαχθούν στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστημιούπολη Γάλλου, Ρέθυμνο, αμφιθέατρο Δ7.