Θέμα Διημέρου

Σκοπός του επιστημονικού διημέρου  είναι η συνάντηση  ερευνητών και ερευνητριών της Ιστορίας της Εκπαίδευσης από τον ελληνικό ακαδημαϊκό και ευρύτερο ερευνητικό χώρο, σε έναν επιστημονικό διάλογο για την πορεία, τη δυναμική, τα ανοιχτά ζητήματα και τις προοπτικές της ιστορικής έρευνας στο πεδίο της ελληνικής εκπαίδευσης, καθώς και για την παραγόμενη ιστορική-εκπαιδευτική γνώση. Η κριτική παρουσίαση της έρευνας και διδασκαλίας του επιστημονικού αντικειμένου της ιστορίας της εκπαίδευσης στα επιμέρους ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας βρίσκεται επίσης μεταξύ των στόχων της συνάντησης αυτής, όπως και η ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ των κοινοτήτων των ιστορικών της εκπαίδευσης των ιστορικών και των λοιπών κοινωνικών επιστημόνων.