Πλοηγηθείτε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση: http://www.uoc.gr/

Οι ιστοσελίδες των φορέων διοργάνωσης του Επιστημονικού Διημέρου είναι:
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών: http://www.fks.uoc.gr/
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης: http://www.edc.uoc.gr/ptpe/